Družstva se utkají v požárním útoku na nástřikové terče podle směrnice hasičských sportovních soutěží s úpravami dle pravidel Ligy okresu Chrudim v požárním útoku.

Požární útok se u mužů provádí na tři hadice B, u žen na dvě hadice B. Stroje budou před začátkem útoku nastartované a použity budou nástřikové terče s elektrickou časomírou.