Hamzova léčebna (HL), která byla založena v roce 1901 jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní ve střední Evropě, slaví v letošním roce již 116 let od svého založení. Byla založena jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a úspěšně plnila tyto úkoly do začátku 60. let minulého století. Po reprofilizaci následovalo čtyřicetileté období dětského rehabilitačního ústavu, který obsáhl svojí velikostí, i výsledky své práce, celou tehdejší Československou republiku. Konec minulého tisíciletí zastihl léčebnu v další transformaci, a to směrem k péči pro dospělé.

„V současné době zajišťujeme a rozvíjíme nejen neakutní léčebně rehabilitační lůžkovou a ambulantní péči, ale navíc též program dlouhodobé léčebné péče v individuálním projektu rehabilitačního ošetřovatelství. Léčebna historicky neměla nikdy méně než 500 lůžek, soustředěných v jednom areálu. Je tedy skutečně největším zařízením svého typu v České republice," říká Václav Volejník, ředitel HL.

„Léčebnu založil prof. MUDr. František Hamza a díky své geniálnosti vtiskl léčebně mnoho moderních prvků stavebně a provozně. Vtiskl jí ale i moderního ducha, který se udržuje dodnes. Mám tím na mysli pečlivý odborný přístup k pacientům, požadavky na moderní léčebné postupy i sledování zájmů a spokojenosti pacienta při pobytu v léčebně. Číst historické materiály z jeho doby je doslova vzdělávání o moderním přístupu k lůžkové léčbě, a to i přes stoleté stáří těchto textů.

Jen krátké poznámky na vysvětlenou: dodnes s povděkem léčebna používá podzemní technické průchozí spojovací chodby mezi jednotlivými pavilóny. Jsou v nich umístěny veškeré potřebné technologie, instalace apod. V léčebně stále působí škola, kterou MUDr. Hamza založil již v roce 1908, tehdy jako první ústavní zařízení tohoto typu ve střední Evropě, s cílem zajistit školní výuku pro své dětské pacienty. „Hamza podporoval zdravý životní styl a dokonce léčbu prací, i když před sto lety tyto programy samozřejmě nazýval jinak.

Věřím, že léčebna nedělá svému zakladateli hanbu, a že i v moderní době naplňujeme všechny jeho ideje. Snažíme se, aby se pacienti u nás cítili jako v domácím prostředí. Aby strava byla chutná, léčebný personál vstřícný a přívětivý, a aby léčebný pobyt u nás byl efektivní a smysluplný," doplňuje Václav Volejník.

Počátkem měsíce března uplyne 93 let od odhalení pomníku s reliéfem MUDr. Františka Hamzy. V léčebně je tradicí, že každoročně, vždy 6. března, v den jeho narozenin pokládají děti k pomníčku květiny, jako projev úcty k zakladateli ústavu. Letos to bude výjimečně již dnes.

Důvodem je veřejné otevření Centra historie Hamzovy léčebny. Je umístěno ve skromných podmínkách, ale již při svém zahájení může nabídnout návštěvníkům pohled na řadu dobových reálií ještě z doby zakladatele léčebny, profesora MUDr. F. Hamzy. Samozřejmě, že jsou zde i exponáty mladší, ale i ty jsou velmi zajímavé a dokumentují vývoj věcí a pomůcek různého druhu v čase. Pro léčebnu je ovšem též základní rozsáhlý historický archiv dokumentů, uložený v samostatném oddělení ve Státním archivu v Zámrsku. Je nutno připomenout i velké úsilí Mgr. Štorka, který v tomto léčebně velmi pomáhá.

„Přeji, aby veřejnost tento počin ocenila. Často se zapomíná na úsilí historických osobností prospět lidem a pomáhat jim s návratem toho nejcennějšího, co mohou mít, zdraví," napsala pozdrav nově otevřenému Centru PhDr. Hana Vincenciová z Východočeského muzea v Pardubicích.

Jana Zavřelová