Návštěvníci se mohou těšit na již tradiční Běh naděje. dobrovolnou humanitární akci, která je spojená s veřejnou sbírkou. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem atd. Zúčastnit se může každý, běh je připraven pro občany všech věkových kategorií. Po celou dobu konání běhu bude zajištěn zdravotní dozor ČČK. Účastníci Běhu naděje mohou při té příležitosti navštívit celou řadu doprovodných akcí.

Připraveno bude i Fórum pro zdraví. Je určené pro všechny věkové kategorie budou připraveny poradny z oblasti zdraví a zdravého životního stylu bezplatná měření: cholesterolu a glykémie, vnitřního tuku, kosterního svalstva, BMI, váhy, tlaku apod. přístrojem OMRON; poradna pro odvykání kouření; prevence závislostí drogy, alkohol; poradenství na zlepšení stravovacích návyků; poskytování první pomoci apod.

Novinkou bude promo stánek Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství či workshop zaměřený na prevenci AIDS apod.

Veletrh informací

Součástí Dnů zdraví v Chrudimi je i Veletrh informací informace o sociální a zdravotní problematice ze strany poskytovatelů těchto služeb MOMO, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Centrum J. J. Pestalozziho, Farní charita, Městský úřad Chrudim Odbor sociálních věcí a Nemocnice Chrudim.

Po celý den bude pro návštěvníky připraveno občerstvení ze Zdravíčka a Kruhu zdraví.

Ve 13:00 hodin budou předány certifikáty Nekuřácká provozovna novým nekuřáckým provozovnám. Těmi se stalo Zdravíčko Chrudim s.r.o., Lahůdky Fantasia a Královská cukrárna.

Vanda a Standa

Od 10 hodin se ve středu koná v tělocvičně Speciální ZŠ Chrudim hudebně zábavný program skupiny Vanda a Standa pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ s názvem „Přijede k nám návštěva". Ten bude zaměřený na zdravou výživu a hygienu při stravování. Vstup je volný pro všechny zájemce.

Součástí chrudimské kampaně Dnů zdraví bude přednáška paní Marie Hubené na téma „Výživa v seniorském věku" . Ta se koná 20. října od 14 hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. POZOR!!! omezený počet zájemci se musí nahlásit paní Ditě Potužákové na tel. č. 728 653 950.

Aktivity kampaně vycházejí z předpokladu, že zdraví lze v širším pojetí chápat nejen jako absenci nemoci, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. Tyto akce mají za cíl informovat občany o tom, jak správně pečovat o fyzické i psychické zdraví a jak předcházet zdravotním potížím apod.

Kampaň je ve městě Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, tradičně připravována ve spolupráci s odbornými partnery a dalšími organizacemi. Letošní ročník probíhá s finanční podporou VZP a města Chrudim.

Šestnáct priorit

Své opodstatnění nacházejí Dny zdraví i v České Národní strategii Zdraví 2020, která je schválena Vládou ČR a má i podporu Světové zdravotnické organizace.

Tato strategie má 16 priorit, mezi něž patří například dostatečná pohybová aktivita, správná výživa a stravovací návyky populace a bezpečnost potravin, zvládání stresu a duševní zdraví, omezování zdravotně rizikového chování, snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí nebo třeba lepší zvládání infekčních onemocnění. Průřezovými tématy jsou mj. zdravotní gramotnost, snižování nerovností ve zdraví či podpora zdraví během celého života. (št)