Zdraví je bezesporu to nejcennější, co máme. Bohužel v posledních letech stoupá počet výskytů civilizačních chorob zkracujících prokazatelně život, jako jsou obezita, ateroskleróza, cukrovka a další. Jednoduchým měřením nebo krevními zkouškami lze působení těchto rizik odhalit a předejít tak vážným následkům.

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny mají i letos možnost využít bezplatného změření krevního tlaku i pulsu, váhy, kyslíku v krvi k ověření správného dýchání, tělesného tuku a stanovení Body Mass Indexu (BMI) k posouzení výživového stavu. Naměřené hodnoty mohou klienti konzultovat přímo na místě s lékařem a navíc pro ně bude připraven malý dárek.

Účastníci měření a preventivních vyšetření se automaticky dostávají do slosování o další hodnotné ceny. Za svůj projevený zájem v péči o zdraví mohou získat balíčky se zdravou výživou, volné vstupy do ZOO či solné jeskyně nebo slevové kupóny na nákup zboží a služeb.

Klientům pojišťovny, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví, bude k dispozici tištěný katalog s přehledem všech partnerů pojišťovny v regionu, u kterých mohou čerpat po celý rok 2010 výhodné bonusy.

Více na www.vzp.cz