Od 1. do 14. června se uskutečňuje první etapa kampaně „Na kolo jen s přilbou“, kdy hlídky Policie ČR a Městské policie připravují kontroly používání cyklistických přileb u dětí do 18 let. Do kampaně se zapojily mateřské a základní školy v Chrudimi.

V úterý 5. června navštíví studentky Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi Zdravé mateřské školy – MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha, aby zde pilotně ověřily projekt s názvem „Zdravá a bezpečná školka“. Projekt vychází z potřeb Zdravého města a jeho zařazení do programu Bezpečná komunita. Zážitkovou formou bude informovat děti o nebezpečích, která na ně číhají na dětském hřišti, v domácnosti, u vody, v roli cyklisty apod.

MŠ Dr. J. Malíka realizuje projekt „Chceme mít bezpečnou MŠ a bezpečnou cestu do ní“, který byl podpořen grantem Zdravého města. V rámci tohoto programu je připraven cyklus besed s ČČK, který je zaměřen na první pomoc při úrazech. Besedy pro děti se konají v dopoledních hodinách od 6. do 8. června v MŠ. Pro rodiče předškolních dětí je připraveno povídání s MUDr. Michalem Minaříkem na čtvrtek 7. června od 15.30 hodin v zelené třídě MŠ Dr. J. Malíka, jehož tématem bude poskytování první pomoci při úrazech dětí. Beseda je otevřena všem zájemcům.

MŠ Sv. Čecha podpoří kampaň Národních dnů bez úrazů programem, který vznikl z iniciativy ČČK jako reakce na obecně neutěšenou situaci v oblasti poskytování první pomoci v mladé populaci a na signály z řad rodičů. Připraven je cyklus besed pro rodiče a ústředním tématem besedy v červnu je „Bezvědomí a resuscitace“. „Pomoc, topím se!“ je název akce Vodní záchranné služby, která začíná ve středu 27. června od 15.00 hodin na plovárně v Chrudimi. Na programu jsou ukázky první pomoci v podání ČČK, záchrana tonoucího, vodní rodeo Kačerů z Chrudimi a soutěže pro děti.