Nemocnice se dočkala rekonstrukce centrální sterilizace. V těchto dnech vrcholí přípravné práce, které spočívají zejména v zajištění kontinuálního provozu operačních sálů.

Stavbu převzala k realizaci firma První stavební Chrudim, jež svou práci odvede v září, kdy již budou umísťovány nové technologie provozu centrální sterilizace.

„Hlavním efektem rekonstrukce je modernizace provozu centrální sterilizace a jejího propojení dvěma výtahy s centrálními operačními sály. Tím se uzavře celý operační trakt pro zevní pohyb čistého a špinavého materiálu. Zlepší se výrazně pracovní podmínky našich zaměstnanců a zřejmý je isekundární ekonomický efekt," uvedl ředitel společnosti Chrudimská nemocnice Tomáš Vondráček.

Rekonstrukce neměla lehký start. Pardubický kraj ji totiž původně nechtěl financovat a jeho záměrem bylo opravit centrální sterilizaci v pardubické nemocnici s tím, že by chrudimští zdravotníci vozili do sousedního města své použité operační nástroje. Proti této úvaze se postavilo vedení radnice v Chrudimi.

„Znamenalo by to vybudování závislosti na jiném subjektu a ohrožení akutní péče ve smyslu menšího počtu operací," prohlásil před dvěma lety tehdejší starosta Chrudimi Jan Čechlovský.

Pod tíhou argumentů nakonec Pardubický kraj svůj postoj změnil a rozhodl o rekonstrukci centrálních sterilizací v obou městech.

O tom, že lidem v Chrudimi na této věci záleží, svědčí fakt, že ji umístili na druhou příčku oficiálního Desatera problémů ve městě .