„Jde o akci svým významem přesahující hranice Pardubického kraje. Počet přihlášených účastníků z řad učitelů ostatních škol již přesáhl 130 osob z 56 různých škol,” řekl ředitel krounské „základky” Josef Kyncl.

Konference se podle jeho slov zúčastní zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem akce je výměna zkušeností mezi pedagogy, seznámení s moderními trendy ve výuce i provozu a řízení školy, diskuze a řešení problémů v oblasti čerpání prostředků z evropských fondů a v neposlední řadě i prezentace výsledků práce hostitelské školy.

(red)