Doporučují nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se v nich jen po zpevněných cestách.

Rovněž radí před vycházkou do lesa preventivně aplikovat repelentní přípravek.

„Vzhledem k nárokům na vlhkost prostředí se klíšťata nevyskytují na otevřených, osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu. S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa,“ uvádějí pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.

(pl)