Okresnímu městu přibývají obyvatelé. O novorozeňatech ale není řeč. Jde o sociálně nepřizpůsobivé lidi, často nesvéprávné, kterých se zřekla rodina a domovská vesnice.

Aby přežili, vydávají se do Chrudimi. Bez peněz, důchodu a plánů do budoucna uvažují stejně: On se o mě někdo postará.

Blokují noclehárnu

„Nebudu jmenovat obce a města konkrétně, ale pravda je, že v současné době máme ve městě o deset až dvanáct sociálně nepřizpůsobivých mimochrudimských lidí více,“ tvrdí vedoucí oddělení městské prevence kriminality Radka Pochobradská.

Nezvaní návštěvníci zaplňují noclehárnu, protože nemají jinou možnost přespání. Tím blokují místo chrudimským bezdomovcům, kteří se nástupem zimy vracejí do tepla tohoto zařízení provozovaného firmou Sopre.

Starost se přesouvá

„Jsou problémoví a mnohdy i velmi nemocní, a to i psychicky. Obce a rodiny od nich už dávno daly ruce pryč a starost zůstává na městě Chrudimi. Určitě to není problém jen u nás, ale každopádně je současná situace velmi nespravedlivá,“ uzavírá Pochobradská. Město se již podle jejích slov několikrát pokusilo nevítané „hosty” vrátit tam, kde mají skutečný domov, ale všechny snahy, včetně soudních řízení, byly marné.

Staré časy, kdy sousedé pečovali o svého poustevníka či obecního blázna, se už nevrátí.