Chrudimský starosta Petr Řezníček vysvětlil, v jaké fázi se aktuálně nachází rekonstrukce budovy. „Uskutečnila se oprava fasády, byla měněna okna, rekonstrukcemi prošlo sociální zařízení a rekonstruována byla také elektroinstalace. Tento týden ve středu by měla proběhnout kolaudace, která ještě může poukázat na případné dílčí závady, nicméně se domnívám se, že budova je již schopná provozu,“ vysvětlil starosta.

O tomto víkendu by tak mohla do objektu nastoupit úklidová četa, která by prostory měla vyčistit a uvést do takového stavu, aby bylo postupně možno začít s návratem úřednického života. Prostory se budou zabydlovat postupně. Jako první by měly být připraveny místnosti ve třetím nadzemním podlaží, kde byly rekonstrukční zásahy nejmenší.

„Jde o tu část, kterou využívali naši lesáci a pracovníci péče o zeleň. Postupně se pak do budovy vrátí i další odbory. Úplně nakonec přijde na řadu obřadní síň, která sloužila v průběhu rekonstrukce jako skladiště veškerého materiálu, který se nepřevážel jinam. Všechno to zřejmě neproběhne v takové rychlosti, jako když jsme budovu opouštěli. Předpokládám ale, že do konce dubna by radniční budova měla být opět v provozu. Ovšem s výjimkou zmíněné obřadní síně, neboť tam se budou kromě dalších oprav měnit ještě vstupní dveře, je také naplánována výměna koberců atd. Obřadní síň by tak mohla fungovat někdy koncem května,“ doplnil starosta Petr Řezníček.

Oprava fasády chrudimské radnice si vyžádala náklady v přibližné výši 2,2 milionu korun. Zakázku získala firma Jiřího Vomely z Miletína. Na závěr oprav bylo průčelí na základě historických dokumentů opětovně osazeno šesti ozdobnými vázami z umělého kamene.

Ještě nákladnější byla realizace zakázky na rekonstrukci elektroinstalace a dalších vnitřních úprav. Vítězná nabídka chrudimské firmy Viktorstav činila téměř 11 milionů korun.