Právě včera si totiž mohly děti v chrudimském Městském parku ve speciálním trenažéru vyzkoušet, jaké to je, zůstat viset v sedadle auta bezmocně, hlavou dolů.

Auto, bezpečně ukotvené ve speciální stolici, se se školáky převracelo podobně jako při skutečné nehodě. Jen o mnoho pomaleji a navíc ještě pod bedlivým dohledem proškolené obsluhy z Besipu. „Bylo to zajímavé. V rychlosti a s nárazy doprovázejícími skutečnou nehodu bych ale něco takového zažít nechtěla," říká žákyně sedmé třídy Kristýna Prášková, když se zrůžovělými tvářemi a rozcuchanými vlasy vystoupila z auta, které už zase spočívalo bezpečně na všech čtyřech kolech.

Akci Bezpečné prázdniny připravily město Chrudim a Policie ČR. Pořadatelé přizvali i zdravotníky, hasiče a městské strážníky, takže se v parku prezentovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Dorazili rovněž příslušníci Armády ČR se zbraněmi a bojovou technikou.

Velký zájem byl také o ukázky práce policejních kynologů prezentujících výcvik a dovednosti svých německých a belgických ovčáků. Otevřen byl rovněž areál dětského dopravního hřiště, takže děti si mohly při jízdě na kolech a koloběžkách osvojit některé z hlavních zásad pohybu a jízdy na veřejných komunikacích.

Bezpečných prázdnin se zúčastnily dva tisíce dětí školního i předškolního věku. „Jsme rádi, že zájem o akci rok roku roste," chválil účast chrudimský policejní mluvčí Jiří Tesař.