Nabídka volných míst v chrudimských mateřských školách nyní přibližně kopíruje existující poptávku. Stoupá však zájem místních rodičů o umístění stále mladších dětí. V Chrudimi by proto měly vzniknout nové jesle.

„Po zkušenostech z poslední doby se dá říci, že děti od tří let výše se nám daří umísťovat dobře. Dětí se vloni u zápisů objevilo 317, některé z nich se ale možná hlásily i na víc školek najednou. Umístili jsme celkem 262 dětí, takže to zhruba odpovídá. Ty nejmenší, dvouleté, se ale všechny do školek nedostaly," uvádí Veronika Straková, vedoucí oddělení školství chrudimského městského úřadu.

„Do školky Svatopluka Čecha se celkově hlásí méně dětí, než tomu bylo před pěti lety, kdy jsem sem nastoupila. Ale také k nám se teď dostává stále víc těch nejmenších, přijímaných i ve věku 2,5 roku," potvrzuje ředitelka tamější MŠ Radka Melicherová.

Rostoucímu požadavku rodičů na umístění stále mladších ratolestí chce vyjít vstříc zapsaná společnost EDDA, která nyní provozuje Jesličky U Sovičky na sídlišti Rozhledna. Kvůli výpovědi ze stávajících prostor však zvažuje vybudování úplně nových jeslí. Ty by ráda postavila z kontejnerových modulů v blízkosti stávající SOŠ a SOU obchodu a služeb,konkrétně na pozemcích někdejšího zahradnictví Technických služeb.

„Jesle by měly sloužit celkově pro třicet dětí ve dvou oddělených skupinách. V jedné skupině by byly děti do věku dvou let, v té druhé od dvou do tří nebo i čtyř let," vysvětluje ředitelka zařízení Ivana Hrubá. Vznik nových jeslí bude závislý i na možnosti užívat vyhlédnutý pozemek, přičemž s eventuálním využitím té části, která patří městu, už chrudimští zastupitelé souhlasili. Svou roli sehraje i případné získání dotačních financí. „Pokud by šlo vše podle plánu, chtěli bychom, aby jesle začaly fungovat nejpozději od září 2018," doplnila ředitelka Ivana Hrubá.