Velkých blikajících očí ani úst s vylámanými zuby se ale děti vůbec nemusely bát. Po boku totiž měly svoje rodiče, babičky, dědečky nebo sourozence.

Ti všichni přišli školkovým dětem na pomoc s výrobou strašidýlek z tykví do pravidelné tvůrčí dílny. Dlabání a vyřezávání obličejů z dýní zabralo rodinným týmům dvě hodiny. „Vyrobit takové strašidýlko není žádná legrace. Chce to dostatek zručnosti a trpělivosti. Všechny děti to ale za pomoci svých rodin bezvadně zvládly,“ říká učitelka speciální třídy Eva Sotonová. Se všemi patnácti strašidly se nakonec děti vyfotily a oranžové obličeje rozveselí chodby školky i na několik dalších týdnů.

Rodiče se navíc při návštěvě v dílně dozvěděli o projektu „A dávej na sebe pozor“, který má jejich děti varovat před úrazy a naučit je, jak se jim co nejvíce vyhýbat. Projekt schválilo a dotace z grantu uvolnilo město Chrudim. Děti z heřmánkové třídy si budou ukazovat nebezpečné situace v dopravním provozu nebo při pohybu ve výškách a společně s dalšími třídami pak vytvoří domino upozorňující na ta největší nebezpečí.

Za MŠ Svatopluka Čecha Eva Sotonová, Ilona Kudrnová, Michaela Pulkrábková, Iva Pejchová a Petra Dolejšová