Vicehejtman Roman Línek ve čtvrtek jednal s představiteli ministerstva pro místní rozvoj o možnostech financování obnovy území Pardubického kraje. S prvním náměstkem ministra Milanem Půčkem mimo jiné navštívili živlem poškozený Smrkový Týnec.

„Z podkladů shromážděných naším úřadem od jednotlivých obcí předběžné škody na majetku obcí přesahují částku 50 milionů korun, Kromě střech, oplocení a dalších zařízení v majetku obcí se škody týkají veřejné zeleně a především také v některých případech zcela zničených lesních porostů,“ připomněl Línek. Na krajském majetku je objem škod v řádu šedesát až sto milionů korun.

Na obnovu obecního a krajského majetku je možné využít program vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj, který umožňuje poskytnout dotaci ve výši až osmdesáti procent nákladů na obnovu majetku obcí a padesáti procent u majetku krajů. Jedná se především o nepojistitelný majetek. Program ale neumožňuje podpořit obnovu majetku fyzických a právnických osob mimo obcí a krajů.

Náležitosti žádostí o dotaci jsou na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz, žádosti bude možné podávat minimálně do konce letošního roku. Obnovu majetku fyzických a právnických osob je nutné řešit výhradně prostřednictvím pojišťoven.

Po jednání na krajském úřadu navštívil náměstek Jiřího Čunka v doprovodu vicehejtmana Romana Línka některé obce, v první řadě to byl Smrkový Týnec. (red)