„Jedním z cílů bylo rekonstruovat vodní režim, samozřejmě už v podobě recyklace vody, aby se voda čerpadlem obracela do trysek a neodtékala do kanalizace, jak to dřív u kašen bylo," řekl restaurátor a sochař Martin Kovařík.

Klasicistní kašna byla donedávna zahrnutá z poloviny v zemi. Bylo nutné ji celou demontovat. Nyní je kamenné dno již posazené na novém základě a kašna napojená na vodovodní síť.

PRYČ S BARVOU

Ještě na původním místě ji restaurátoři očistili od mechu a lišejníku, v ateliéru odstraňovali pomocí chemických přípravků a parního čističe zelenou olejovou barvu, kterou kdysi někdo amatérsky kámen ošetřil.

„Následovaly nutné opravy a repasy zpevňování kamene, konzervace, doplňování ulomených částí. Korozí sponek totiž došlo k odlomení okrajů," řekl Kovařík.

Odborníky ještě čeká instalace sochy zemského patrona Jana Nepomuckého a utěsnění spár dílů kašny. K tomu jsou vhodné jílové pásy, protože jde o kulturní památku, musejí se použít přírodní materiály, řekl Kovařík.

JAKO NAPAJEDLO

Kašna pochází z roku 1850 a její autor je neznámý. V minulosti se používala jako zásobárna vody na vaření a praní, ale i jako napajedlo pro dobytek.
Socha světce je starší, pochází z období baroka a nejspíš stála původně jinde. Jan Nepomucký drží krucifix a palmovou ratolest a nad hlavou má svatozář s pěti hvězdami.

„Ani tato socha není označená, ale podle některých znaků se zdá, že mohla být vytvořená v dílně sochaře Devotyho nebo ji zhotovil někdo z jeho následovníků," řekl Kovařík.