Jak uvedl ronovský starosta Marcel Lesák, ideální řešení to není, neboť stará dešťová kanalizace již dosluhuje. Je to ale nezbytná podmínka pro to, aby město mohlo dosáhnout na příslušnou dotaci. Na smíšenou či dešťovou kanalizaci dotace čerpat nelze.