„Účelová dotace města Chrudim bude sloužit k dofinancování akce, jejíž první etapa byla realizována v loňském roce a nyní by měla být dokončena. Projekt byl navíc podpořen i z prostředků Pardubického kraje,“ připomíná místostarosta města Jan Čechlovský. Spolek AFK Chrudim totiž opakovaně získal dotaci od Pardubického kraje ve výši 150 tisíc korun, celkový rozpočet akce přitom činí téměř 645 tisíc korun. Rekonstrukce vrhačského sektoru je realizována na plochách v zadní části areálu stadionu, které má AFK dlouhodobě pronajaté.

Chrudimští zastupitelé již návrh na využití finančních prostředků dotace projednali a schválili.

Novoměstská kašna v Chrudimi.
Chrudim opraví dvě kašny, třetí se snad dočká příští rok