“Původně jsme s touto částkou počítali na příští rok, ale potom jsme raději vzhledem k vývoji stavby a příznivému počasí dotaci přesunuli ještě do roku 2008. Pokud bude návrh zastupitelstvem schválen, peníze budou vyplaceny ještě v tomto měsíci,“ potvrzuje radní Pardubického kraje a chrudimský zastupitel Miloslav Macela. Pardubický kraj už letos uvolnil dvacet milionů korun. Z ministerstva zdravotnictví už podle jeho slov konečně přišlo rozhodnutí o výplatě dotace ve výši 30 milionů korun.

Tím by se mohlo zdát, že už je peněz pro výstavbu hospice pro Pardubický kraj dostatek. Není to pravda, stále ještě scházejí finance na vybavení objektu, dál tedy pokračuje veřejná sbírka. Hospic bude uveden do provozu v polovině roku 2009.

Jak pokračuje stavba?

Velkou pracovní aktivitu jsme zaznamenali v úterý na staveništi hospice. Pracovníci subdodavatelských firem pokládali teracovou dlažbu na plastové terče, ve druhém nadzemním podlaží betonáři finišovali s betonovými potěry podlah, dokončují se rozvody pro klimatizaci, v zadním traktu se zpevňují plochy komunikací, obkladači pokládali ve vnitřních prostorách dlažbu a obklady. Do finále se blíží kompletace výměníkové stanice. Příští týden by se mělo poprvé topit. Během týdne, pokud to počasí dovolí, se dokončí venkovní omítky. Vnitřní jsou již hotové a dodělávají se štuky ve 2. nadzemním podlaží.

V zimních měsících se počítá s pokládkou podlahových krytin, s montáží sádrokartonů a malováním. Harmonogram prací se daří dodržovat a termín předání v dubnu 2009 by neměl být ohrožen.