Do dnešních dnů platí, že SDH Topol patří k velmi aktivním sborům chrudimského okresu. Jednotka, jež je zařazena do IZS, se podílí na výjezdech k mimořádným událostem nejen v okrese, ale na vyžádání i mimo něj. Příkladem jsou povodně – naposledy v červnu 2013 ve Štěchovicích. SDH a JSDH Topol zvou veřejnost na tradiční den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, který se koná 25. května od 8.30 do 16 hodin.

„Těšit se můžete na techniku a prostředky složek IZS s JSDH Topol, JSDH Chrudim, Českého červeného kříže Chrudim a Městské policie Chrudim. Členové jednotky Topol návštěvníkům vysvětlí, jak se chovat při mimořádných událostech, a jak v případě nouze pomoci bližnímu. Těšíme se na vás,“ vzkazuje široké veřejnosti Jan Kovář, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Topoli. (ron)

Víte, že…
… Sbor dobrovolných hasičů Topol se každoročně účastní celorepublikové akce ke Dni země Ukliďme svět? Účastníků je vždy opravdu hodně, a to i z řad „nehasičů“.

Trasy většinou vedou směrem k sousedním vesnicím a divili byste se, co vše je člověk schopen vyhodit do přírody. Během úklidu panuje skvělá nálada, která se pak přesune do hasičské zbrojnice k dobrému jídlu a pití, které obstarají hasiči.

Na akci Den země, která se letos konala 24. dubna na náměstí v Chrudimi, dostal topolský sbor pamětní listinu od starosty města Petra Řezníčka, a to právě díky účasti na akci Ukliďme svět.