„Na nákup byla použita dotace ve výši 450 tisíc Kč z Ministerstva vnitra a 300 tisíc Kč z Pardubického kraje. Zbývající finanční prostředky uhradil městys ze svého rozpočtu,“ uvedla starostka městyse Iva Dostálová. (man)