Dobrovolníci našli uplatnění především ve zdravotní a sociální péči, kde se virus šířil i mezi pracovníky. Bylo potřeba nahradit nedostatek personálních kapacit a zajistit, aby se nemocnice, domovy pro seniory, azylové domy, denní stacionáře a další místa mohla věnovat své činnosti.

Dalším zasaženým sektorem bylo školství. Nezisková organizace Šance pro Tebe dokázala, že v Chrudimi zaujímá své důležité místo. S dobrovolnickou pomocí se jí podařilo zajistit doučování dětem. ,,Smyslem služby je zastavit propad školního prospěchu dítěte. Díky času a energii, kterou dobrovolníci věnují podpoře při doučování, můžeme vyhovět rodičům a jejich dětem, které měly nebo doposud mají výrazně ztížené podmínky,“ říká koordinátor dobrovolníků Marek Točoň.

Důležitou roli sehráli dobrovolníci i v sociálním podniku Ušito s Šancí, který Šance pro Tebe provozuje již několik let. Prostřednictvím dobrovolné činnosti mohlo v šicí dílně vzniknout tisíce kusů roušek pro obyvatele města, ale i okolních obcí, zaměstnance různých firem a institucí.

„Dobrovolníci dokazují, že péče o druhé a mezilidská pomoc z naší společnosti nevymizely. Za jejich ochotu a vynaložené úsilí patří všem hluboká poklona a veliké poděkování,“ podotýká Marek Točoň.

„Dobrovolnictví je  šance na změnu, je to příležitost v životech nás všech zažít věci jinak,  to nejen v tuto dobu. Je to dřina - vůle a motivace – jsou poháněčem k lepším dnům nejen nás samotných, ale těch, kterým pomáháme, jsou příležitostí zažít naději, radost, změnu, jsou zkušeností. Věřte, že tato práce má smysl, i když jsou dny, okamžiky, kdy o tom pochybujeme, “ dodává ředitelka neziskové organizace Šance pro Tebe Sophia Dvořáková. (mt)