Uvažuje o něm například starosta Rosic na Chrudimsku. Zdeněk Volejník. I z této poměrně velké obce se nebezpečný a velkoobjemový odpad vyváží dvakrát ročně. „Vytvořením sběrného místa bychom vyřešili problém, kterým je neskutečný nepořádek kolem kontejnerů. Stává se třeba často, že se u poloprázdné nádoby na plast objeví pytle s nesešlápnutými pet lahvemi. Sběrné místo opatřené kamerovým systémem a čipy opravňujícími ke vstupu by jistě velmi pomohlo,“ uvádí starosta Volejník.

Rosice nemají smlouvu se žádným sběrným dvorem, ale pokud by zřídily vlastní shromaždiště odpadu, měly by nárok na odměnu. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se totiž může zapojit do systému EKO-KOM a získat nárok na odměnu za zpětný odběr odpadů z obalů.

Inspirace odjinud

Starostovi Rosic se staly inspirací Hamry u Hlinska. Tato obec s 250 obyvateli pořídila a vybavila sběrné místo za 1, 5 milionu korun za pomoci milionové dotace. Teď má vše ve dne v noci pod kontrolou, a to díky čipům, kterými si občané sami odemknou bránu a uloží odpad do sběrných nádob. Pokud by někdo vysypal nepořádek mimo kontejner, odhalí ho kamerový systém se záznamem.

Čip opravňuje ke vstupu pouze osoby trvale žijící v Hamrech a také chataře a chalupáře.

V loňském roce:

* vytřídil každý Čech průměrně 51 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)
* 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
* bylo 73 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci. Zdroj: EKO-KOM