Odbory v Backer Elektro CZ podaly návrh na kolektivní smlouvu už v září minulého roku. Přestože mzdy zaměstnanců přesahují minimální mzdu jen o pár stokorun a společnost je dlouhodobě v zisku, její vedení nechtělo na požadavky odborářů přistoupit. „Jednání končila neúspěchem. Počátkem ledna jsme vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu vyjednávání. To nadále probíhalo před zprostředkovatelem, jenž v pondělí 11. února konstatoval, že požadavky odborů jsou oprávněné. Vedení firmy však stále odmítalo požadavky uznat,“ řekla předsedkyně odborářů Alena Šírová.

Po vleklých jednáních nakonec management firmy na požadavky zaměstnanců přistoupil. Zaměstnancům bylo přiznáno plošné zvýšení tarifních mezd o 15 %. Mzdy za leden budou vyrovnány v plné výši ve výplatě za březen. Pro THP zaměstnance, kteří mají mluvní mzdu, bude základní mzda zvýšena o 5,5 %. Bonusy, benefity a prémie zůstanou zachovány ve stejné výši jako v minulém roce.