"Jestliže v letech 2020 a 2021 spotřeba elektřiny v domácnostech výrazně vzrostla v důsledku protiepidemických opatření (rozšíření práce z domova, uzavření škol a provozoven), v loňském roce se významnou měrou projevil dopad energetické krize a s tím spojená úsporná opatření. Spotřeba elektřiny v domácnostech v roce 2022 se meziročně snížila ve všech měsících, nejvíce v červnu (v kraji o 22 %, v ČR o 18 %) a květnu (v kraji i ČR o 17 %)," uvedla Hedvika Fialová z pardubické pobočky Českého statistického úřadu.

Celkový meziroční procentní pokles spotřeby elektřiny v domácnostech v kraji v roce 2022 (o 8,6 % na 749,6 GWh) podle právě zveřejněných čísel byl v dlouhodobém pohledu rekordní, v mezikrajském srovnání však podle ní patřil k nejnižším. Úsporná opatření odběratelů měla největší dopad na meziroční snížení spotřeby ve 4. čtvrtletí loňského roku, a to v kraji o 6,1 % při celorepublikovém poklesu o 6,6 %. Celkově se v kraji snížila roční spotřeba elektřiny ale jen o 3,3 procenta, průmyslu se totiž úspory prakticky nedotkly.

Ilustrační snímek
Češi dál šetří energiemi. Plyn meziročně omezili o 13 procent, elektřinu o pět

Naopak výroba elektřiny v kraji v roce 2022 meziročně vzrostla, a to o pětinu, a to zejména v souvislosti se zvýšením výroby v parních elektrárnách.

Ve větrných elektrárnách v kraji bylo v prvních dvou měsících loňského roku dosaženo 40 % jejich ročního objemu výroby. Obdobně vysoké procento roční výroby bylo zajištěno ve fotovoltaických elektrárnách v průběhu měsíce května až července.

"Rozhodující část instalovaného výkonu elektráren v kraji – v posledních sedmi letech 86 % – tvoří parní elektrárny (Chvaletice a Opatovice nad Labem). Druhým nejvýkonnějším zdrojem jsou od roku 2010 v kraji elektrárny fotovoltaické s 6,5% podílem na krajském výkonu v posledních dvou letech, přitom na celorepublikové úrovni pokrývají druhý nejvyšší podíl výkonu elektrizační soustavy dlouhodobě elektrárny jaderné – Dukovany na Vysočině a Temelín v Jihočeském kraji. Třetí nejvyšší zastoupení na instalovaném výkonu v kraji mají elektrárny plynové a spalovací – 4,0 % ke konci roku 2022, následují se 2,0 % elektrárny vodní a větrné mají podíl 1,3 %," uvedla Fialová.

Spotřeba elektřiny (netto) podle kategorií odběratelů v Pardubickém krajiSpotřeba elektřiny (netto) podle kategorií odběratelů v Pardubickém krajiZdroj: ERU

Podle předběžných údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) bylo v Pardubickém kraji v roce 2022 vyrobeno celkem 6 851,3 GWh elektrické energie, což je o pětinu více než v roce předchozím. Podíl kraje na celorepublikové výrobě elektřiny meziročně vzrostl o 1,4 procentního bodu na 8,1 % a byl tak v dlouhodobém pohledu nejvyšší.

Výroba elektřiny se ale sezonně významně liší. Ve větrných elektrárnách v kraji bylo v prvních dvou měsících loňského roku dosaženo 40 % jejich ročního objemu výroby. Obdobně vysoké procento roční výroby bylo zajištěno ve fotovoltaických elektrárnách v průběhu měsíce května až července. V případě vodních elektráren se na roční výrobě elektřiny největší měrou (55 %) podílel leden až duben. Naproti tomu parní a plynové či spalovací elektrárny se podle Fialové vyznačují v průběhu roku stabilnějším rozložením výroby.