„Půjde orozsáhlou rekonstrukci za 1milion a 900tisíc korun. Nákladné bude hlavně zřízení nové elektroinstalace,“ přibližuje plány Heřmanoměsteckých zdejší místostarostka Zdeňka Sedláčková.

Nejen čítárna

Nezmění se však jen přízemí kulturní památky. Vhorním patře má ještě vzniknout zázemí pro nedalekou synagogu, umístěn tu bude idepozitář Galerie Cyrany, vznikne tu židovská čítárna.

„Všechny práce by přitom měly být dokončeny ještě vletošním prvním pololetí,“ upřesňuje místostarostka.

Radovánek se stěhuje

Zbudovy se tak po několikaměsíčním působení bude muset odstěhovat rodičovské centrum Radovánek. To teď najde nové útočiště vbudově mateřské školy. Itady se už plánují nezbytné stavební úpravy.

Zdejší židé byli za války vyvražděni vTerezíně a vOsvětimi. Transportováni byli ižidé ze smíšených manželství. Tím byla celá židovská obec zlikvidována. Po roce 1948nebyla snaha oobnovu židovských památek. Synagóga už byla vyrabována, bývalá židovská zástavba srovnána se zemí.