Radní vybrali ještě před ukončením svého mandátu budoucího provozovatele Domu na půli cesty v Chrudimi. Bude jím Obecně prospěšná společnost Centrum J. J. Pestalozziho (CJJP).

Společnost poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby již 18 let. Cílem všech poskytovaných služeb je řešení akutní krizové situace dětí a mladých lidí, integrace lidí zpět do společnosti, vytvoření záchytné sítě s nabídkou sociální pomoci pro oběti domácího násilí, právní pomoc všem klientům a také prevence sociálně – patologických jevů. K činnostem CJJP patří i provozování Domů na půli cesty v Pardubickém kraji a na Vysočině, provozování krizových center, poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou i provozování ambulantní péče formou terénní služby.

Zamotané osudy

Cílovou skupinou Krizového centra jsou osoby v akutní krizové situaci všech věkových kategorií. Tedy děti, mládež, mladí dospělí, dospělí i senioři.
Cílovou skupinou služby Komplexní péče o oběti domácího násilí jsou nejčastěji děti a ženy, ale také muži a senioři.

Domy na půli cesty, k nimž se po svém dokončení připojí i ten chrudimský, se zaměřují na mladé ve věku 17 až 26 let, kteří opouštějí dětské domovy, terapeutické komunity či rodinu a nemají vhodné nebo dokonce žádné rodinné zázemí. Příběhy takových lidí bývají hodně složité a „zašmodrchané“, díky CJJP ale často končívají šťastně, nebo přinejmenším slibně. Podobně se vyvíjí i osud Filipa v našem dnešním příběhu.

Lidé z Obecně prospěšné společnosti Centrum J. J. Pestalozziho se setkávají s nejrůznějšími osudy svých klientů. Dnes vám přinášíme jeden z nich.

Těžký začátek

Filip přišel do Domu na půli cesty z „pasťáku“ v 18 letech. Jeho životní příběh začíná sice v úplné, ale zcela dysfunkční rodině. Otec alkoholik, násilník, který svou sílu uplatňoval nejen na manželce, ale i na dětech. Matka, citově nevyrovnaná, výchovu svých dětí nezvládala. Reakcí na patologické prostředí rodiny byly poruchy chování všech dětí.

Další cesta malého Filipa proto směřovala v raném dětství do dětského domova, kde výchovné problémy přetrvávaly. S nástupem puberty se k nim přidala i trestná činnost v podobě krádeží. V této době je Filip umístěn do výchovného ústavu, kde zůstává až do své zletilosti. V 18 letech odchází, hledá cestu. Zpátky do rodiny nechce. Kam jít, neví.

Učil se žít

V jeho svízelné situaci je mu nabídnuta služba Dům na půli cesty v Hrochově Týnci, která je tu právě pro lidi s podobnými problémy a zkušenostmi. Nabízí jim pomoc a podporu, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě.

Filip přichází s kufrem a s minimem financí. Je nezaměstnaný, s sebou si přináší dluhy, zkušenost s užíváním marihuany. Chybí mu základní dovednosti spojené s chodem domácnosti, hospodaření s penězi a návyky, které jsou jeho vrstevníkům z rodiny vlastní.

Radostný návrat

V tuto chvíli začíná tvrdá práce na sobě. Všechno se naučit a zvládnout za jeden rok. Umět si poradit, vědět, kam se obrátit o pomoc, naučit se vařit, prát, hospodařit, vyřešit dluhy, najít si práci, bydlení. Dost úkolů pro kluka, ke kterému nebyl osud nijak přívětivý.

S pevnou vůlí se dostavují i první úspěchy. První zaměstnání, první peníze. Navazuje vztah s dívkou s podobným osudem, společně jsou stanovené cíle o trochu snadnější a s většími či menšími problémy se je daří zvládat.

Po roce odchází a se svým hendikepem se naučil žít. Filip to bude mít vždycky o něco těžší, než děti, které prožily svůj život v láskyplném prostředí fungující rodiny, kde jim bylo věnováno maximum pozornosti pro jejich rozvoj. Vždycky bude jeho sebehodnocení nižší, protože bylo těžké žít s pocitem, že mě nikdo nemá rád. Ale vždycky tu budou lidi, kteří mu už jednou pomohli, a kteří mu svou pomocnou ruku zase podají.

Je srpen 2010 a Filip stojí po osmi letech opět ve dveřích Domu na půli cesty. Dnes už pomoc nepotřebuje, dneska se přišel pochlubit. Usmívá se, vtipkuje a je spokojený. Svůj život zvládl bez karambolů a je na to pyšný. Bydlí, pracuje, nebere drogy, nepije, nekrade, prostě žije obyčejný život a to se každému se stejným dětstvím nepovede.

(red, man)

Ve spolupráci s Centrem J. J. Pestalozziho připravujeme další příběhy

Více o činnosti centra najdete i na internetových stránkách www.pestalozzi.cz.