Na podmínky a život hlineckého domova seniorů jsme se zeptali ředitele Marka Bíška.

Mottem zaměstnanců je: „Nechceme, aby si k nám klient život přišel dožít, ale aby si stáří přišel užít.“
Domov seniorů Drachtinka je otevřen dva roky. Jaké služby nyní poskytuje?
Máme zaregistrovanou službu Domov pro seniory, to znamená, že nabízíme kompletní 24 – hodinové služby pro seniory. Prádelnu a kuchyň využíváme rovněž pro služby mimo domov seniorů, zejména pro pečovatelskou službu a Charitu. Nově máme zařízený hospicový pokoj.
Co vás vedlo ke zřízení hospicového pokoje?
Není to v pravém slova smyslu hospic, jako mají v Chrudimi, ale pokoj je vybavený jiným zařízením a vybavením, které má pomáhat klientům v terminálním stádiu života k bezbolestnému a důstojnému zakončení života. Pokoj je uzpůsoben i pro dva rodinné příslušníky, kteří zde mohou s klientem pobýt.
Z výbavy pokoje mohu jmenovat speciální lůžko, infuzomat, dávkovač na tlumící léky, kyslíkový koncentrátor a podobně.
Vybavení takového pokoje je jistě finančně náročná věc. Jak jste celý projekt zaplatili?
Na základě tohoto nápadu došlo v roce 2008 ke zřízení účtu veřejné sbírky, na který putují veškeré finanční výtěžky z benefičních a dobročinných akcí. Spolu s těmito financemi nám byly poskytnuty dary z různých nadací, na jejímž základě byl pokoj zřízen. Přispěli nám například Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Vize 97, Nadace Komerční banky Jistota a různí drobní dárci. Celkem jsme vybrali zhruba 300 tisíc korun.
Kromě vašeho zřizovatele, což je město Hlinsko, dostáváte na chod domova finanční prostředky od klientů a dotace od MPSV. Máte i jiné formy příjmu peněz a pomoci?
Provoz domova je poměrně drahý, pomáhá nám 23 dobrovolníků z Fokusu Vysočina. Úspěch měly už dvě dobrovolné internetové aukce. V květnu chystáme další letní aukci s názvem Prázdniny-aktivní trávení volného času, kde si mohou lidé vydražit od našich sponzorů vstupenky do akvaparků, zoologických zahrad, hradů, zámků a podobně. Výtěžek putuje rovněž na veřejnou sbírku.
Hospicové lůžko máte tedy zřízené a vybavené. Máte už další plány na rozvoj domova pod vaším vedením?
Dalším účelem pro zřízení naší veřejné sbírky je vybudování zahrad pro naše klienty. Velká část klientů pochází z vesnic, kde byli spjatí s přírodou a v současné době nemají možnost pobývat venku a relaxovat. Na venkovní zahrady se v současné době přepracovává projekt a poté budeme podávat žádost o stavební povolení.
Jaké mají klienti kulturní vyžití?
V minulém roce jsme uspořádali benefiční koncert v kostele, kde vystoupil bez nároku na honorář Spirituál Kvintet. Tento rok na 15.června připravujeme od 18 hodin vystoupení houslového virtuóza Pavla Šporcla, též v hlineckém kostele. Vystupoval nám tu i Václav Neckář a jiní umělci. Připravujeme i další kulturní akce, na které se však v letošním roce ani nedostane. Nerad bych ale prozrazoval něco dál. Je to překvapení, které máme naplánováno. Věřím, že všichni kdo přijdou, budou spokojení. Klienti mají podle svých potřeb a schopností možnost věnovat volný čas ručním pracím, individuálnímu cvičení, četbě v knihovně, hudebnímu kroužku, hraní šipek a kuželek i dalším aktivitám včetně výletů.
RADEK LATISLAV