V současnosti je domov příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Poskytuje takzvanou pobytovou sociální službu, zaměřenou na podporu potřeb starých lidí. Pracovníci zařízení se snaží o to, aby klienti zůstali v maximální míře nezávislí, nebyli odloučeni od okolí a zůstali co nejdéle soběstační.

Na tom by se nemělo nic měnit. „Myslím, že převod na město by byl hlavně konkrétním naplněním programového prohlášení krajské rady. My o zařízení zájem máme, i když by to znamenalo určitě řadu starostí navíc,“ uvádí heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek. „Teď probíhají intenzivní jednání.

Sešel jsem se s radním Pardubického kraje Miloslavem Macelou. Jednali jsme také s investičními pracovníky kraje o některých nezbytných opravách, které by měly být provedeny ještě na náklady kraje,“ říká starosta. Jednu z výhod převodu spatřuje Jiroutek v možném spolurozhodování o umísťování seniorů do zařízení.

„O záměru města víme. Starosta města i krajský radní Macela se tu také byli podívat,“ říká zástupkyně zdejšího ředitele Helena Svobodová. „O tom, jak by se změna provozovatele promítla do chodu našeho zařízení ale zatím mnoho nevíme,“ dodává Svobodová.