"Stavební úřad tak potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu vPardubicích, který zrušil územní řízení. Odvolávat se nebudeme. Až bude přepracovaný projekt, znovu podáme žádost,“ komentuje pozdržení termínu výstavby ředitelka DDŠ Hrochův Týnec Lenka Kábelová. Současný projekt nového sídla této organizace podle rozhodnutí úřadů nevyhovuje územnímu plánu kvůli výšce budovy, jež má stát vblízkosti rodinných domů vchrudimské Vaňkověulici.

Ředitelka Kábelová nemá obavy, že by domov přišel odotaci schválenou ministerstvem školství a tělovýchovy. „Akce je rozvržena na období do roku 2010, takže se openíze nebojím,“tvrdí.

Vúzemním řízení se proti výstavbě DDŠ postavili obyvatelé sousedních domů. Podali dokonce podnět kpřezkumnému řízení uKrajského úřadu vPardubicích. „Až dáme projekt do souladu súzemním plánem, rádi se se sousedy seznámíme a vysvětlíme jim, že se nemusí blízkosti našeho zařízení obávat,“ dodává ředitelka domova.

Zámek s bohatou historií

Hrochovotýnecký zámek má bohatou historii, která se datuje do počátku 17. stojetí. Tehdy byl na místě původní tvrze, kterou zničili Švédové, postaven barokní lovecký zámek. Celý areál zámku s rozsáhlým parkem byl oddělen od okolí vysokou zdí. Od roku 1705 až do roku 1784 vlastnil sídlo premonstrátský klášter z Hradiska u Olomouce. Z této doby se zachovala spodní barokní brána při vjezdu do areálu. Roku 1824 koupil v dražbě panství šlechtic Jiří Prokop z Liliewaldu, po něm v polovině 19. století Petr Karel Šlechta. Rozsáhlejší změny, zejména v interiéru, provedl v letech 1878 - 1879 podnikatel Josef Kraus z Pardubic, vnější vzhled zůstal nezměněn.

K celkové a poslední přestavbě došlo v letech 1924 - 1925, když zámek vlastnili manželé Otakar a Melánie Tůmovi. Budova byla zvýšena o druhé patro, fasády bohatě vyzdobeny a interiér, zejména v prvním patře, byl výrazně zmodernizován s bohatým využitím dřeva.

V roce 1945 přechází budova do vlastnictví státu a od roku 1949 jsou zde dětská zařízení. Nejprve zde byl zřízen dětský domov, poté dětský domov se zvýšenou výchovnou péčí a od roku 1959 je v budově dětský výchovný ústav, podle školských předpisů se měnil název, ale péče o děti s poruchami chování zůstala.

Hrochovotýnecká radnice nechce mít z dětí rukojmí

Koncem příštího roku vyprší smlouva opronájmu zámku, vněmž sídlí Dětský domov se školou (DDŠ). Jisté je, že do tohoto termínu se vChrudimi nové sídlo domova nevybuduje.

Ředitelka DDŠ Hrochův Týnec Lenka Kábelová si je dobře vědoma, že vpřípadě nedohody sobcí by bylo nutné hledat přechodné ubytování pro klienty. „Věřím ale, že ktomu nedojde. Zahájení stavby vChrudimi se protahuje, avšak to neznamená, že je zmařeno. Rádi bychom se svedením obce dohodli na tom, abychom mohli vzámku ještě nějakou dobu zůstat,“ vysvětluje ředitelka Kábelová.

Místostarosta Hrochova Týnce Petr Schejbal potvrzuje, že už kurčitému jednání došlo. „Musíme situaci řešit zlidské stránky, nelze si brát děti jako rukojmí vnašem rozhodnutí. Některé záležitosti stojí jednoznačně nad financemi,“ nastiňuje Schejbal skutečnost, že se obec nebude prodloužení smlouvy bránit.

Ví se teprve tři roky, že budova postavená asi vsedmnáctém století patří obci Hrochův Týnec. Když dětský domov plánoval rozsáhlou rekonstrukci objektu za více než 100milionů korun, tato skutečnost vyšla při projednávání majetkových záležitostí najevo. Jaké jsou úmysly obce se zámkem, nechce Schejbal prozrazovat. „Je to zatím ryze interní věc,“ říká.