„Podařilo se dořešit sporné otázky ohledně dřívějších stavebních nedostatků. Byla vyjednána sleva, část nákladů za opravy nám dodavatel uhradil v návaznosti na uzavřenou dohodu o narovnání,“ vysvětluje hlinecká starostka Magda Křivanová.

Teď bude podle starostky následovat proces registrace zařízení k poskytování sociálních služeb. „Počítáme s tím, že první klienti by se mohli do objektu nastěhovat asi v polovině ledna,“ upřesňuje Křivanová. Kapacita domova je 87 osob.

Město už přijalo od 1.října téměř tři desítky nových zaměstnanců, kteří zde budou pracovat. Nyní se starají především oúklid a provozní přípravy celého objektu.