Jak neuhořet. Stručný průvodce pro obyvatele bytových domů od hasičů by se tak klidně mohl jmenovat. Jednou ze smutných pravd totiž je, že smrt v hořícím domě si jeho obyvatelé mohou zařídit vlastní nedbalostí.

Jaké jsou hlavní nešvary? To během kontroly jednoho z bytových domů ukázali vyšetřovatelé pardubických hasičů. „Jedním z problémů jsou třeba protipožární dveře. Ty jsou tady zrovna v pořádku. Co už v pořádku není, se nalézá hned za nimi,“ začíná ve sklepě domu vedoucí oddělení stavební prevence kontrolní činnosti pardubických hasičů Miloslav Vašák.

Za dveřmi visí držák hasicího přístroje, ale bohužel už bez přístroje. Další dveře a další problém. Cedule na nich hlásí, že se za nimi nalézá hlavní uzávěr plynu a je zamčeno.

„Nemají být zamčené. V případě zásahu by hasiči museli dveře vyrazit. Není to velká překážka, hasiče to jen o něco zdrží, ale určitě není možné běhat ve zmatku při požáru po partajích a hledat domovníka s klíči. Když se pak ale ukáže, že nešlo o požár, ale o spálené jídlo, tak vzniká zase zbytečná škoda,“ vysvětluje Miloslav Vašák.

Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. V okolí Čeperky na Pardubicku lesníci Lesů ČR ukázali, jak pomáhají lesu s tímto broukem bojovat.
Sucho nahrává kůrovcům. Stromy mají méně síly


Nejčastějším problémem starších domů jsou úzké únikové cesty, často ještě zatarasené částmi nábytku. Přitom jde o evakuační cestu, jediné schodiště, které z domu vede.

„V případě, že tudy hasiči jen vynášejí pacienta, jim nábytek ubírá prostor k manévrování. A to nemluvíme o situaci, kdy v domě hoří a nábytek nejen překáží, ale může sám být zdrojem plamenů a dýmu, který ztíží nebo znemožní obyvatelům útěk z ohroženého místa a zpomalí hasiče. Jinak takové místo vypadá ve dne a jinak v noci, navíc s kouřem. Pak si tu situaci můžete představit, jako že spěcháte se zavřenýma očima po schodišti. Riziko, že se zraníte či tam po pádu zůstanete ležet, je veliké,“ dodává Vašák.

Dalším problémem, na který mohou hasiči při kontrolách narazit, jsou už zmíněné chybějící hasicí přístroje nebo nefunkční hydranty. Ty sice nejsou určeny pro hasiče, ale lze je rychle použít na zastavení plamenů, než se na místo dostanou profesionálové.

„Stává se, že nalezneme plechové skříně prázdné či jejich vybavení nekompletní. Nejčastěji chybí proudnice. Dále se stává, že si někdo skříň buď zamkne, nebo si do ní dává boty či kávový servis či alkohol. To jsou skutečně případy, se kterými jsme se na kontrolách setkali,“ upozorňuje Miloslav Vašák.

Kontroly hasiči provádějí celý rok. V reakci na tragický požár v Londýně ale nyní radí i na svých webových stránkách, kde můžete najít seriál věnující se požárním předpisům a prevenci přímo v bytových domech.

„Problém tragického požáru v Londýně bylo zateplení. Ta situace by u nás nastat neměla, protože šlo o naprosto nevhodný materiál, který normám neodpovídá. Spoustu věcí i sledujeme pomocí statistiky, a pokud by někde vyvstal problém s materiály, jsme schopni jej takto zachytit a pomocí úpravy norem zjednat nápravu,“ dodává Vašák.

V loňském roce hasiči provedli v Pardubickém kraji 66 takových kontrol. „Pokud zjistíme nedostatky, sepíšeme protokol, v našem případě pro správu domu nebo společenství vlastníků jednotek, a dáme čas pro nápravu. Uložit můžeme ale i pokuty,“ uzavírá Miloslav Vašák.