„Evidujeme například stížnosti lidí, kteří žijí v Pardubické ulici. Měřením bylo zjištěno, že v noci je limit překročen o pět decibelů. Během dne jsou hodnoty těsně v limitu,“ informuje ředitel chrudimského pracoviště krajské hygienické stanice Jaroslav Říha.

Tuto silnici první třídy provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež nemá pro Chrudim žádnou výjimku. „Můžeme mu udělit finanční sankci. Vše je nyní ve stádiu řízení,“ vysvětluje Jaroslav Říha.

Potřeba obchvatu

Hlavním viníkem katastrofální dopravní situace v Chrudimi je chybějící obchvat města. „Dokončují se výkupy pozemků, letos bude vyřízené stavební povolení,“ potvrzuje starosta města Jan Čechlovský, který o špatné dopravní situaci pravidelně jedná s ředitelstvím silnic a dálnic.

„Pokud nebude obchvat Chrudimě postaven, situace zůstane katastrofální od Pardubické ulice až po Obce Ležáků. A lidé si budou dál zkracovat cestu přes centrum nebo Víta Nejedlého,“ míní ředitel chrudimské „hygieny“ Říha.

Starosta města Chrudimě Jan Čechlovský je přesvědčen, že hlučnost a škodliviny v ovzduší v Široké ulici limity nepřekračují. "Rekonstrukce této komunikace přinesla v tomto směru zlepšení. Měření to prokázalo, hlučnost je nižší, než před opravou," tvrdí Čechlovský.

Smysl má jen dlouhodobé měření

Ředitel chrudimského pracoviště Krajské hygienické stanice Pardubice Jaroslav Říha míní, že jednorázové měření žádný smysl nemá, muselo by se provádět po dobu alespoň dvou let.

"Měli jsme měřící přístroje v Palackého ulici a v ulici Požárníků, ale byly zastaralé, a tak jsme jejich provoz zrušili. Pokud bychom měli zjistit skutečný stav v Široké ulici, muselo by to být dlouhodobé. Jinak je to mrhání penězi," je přesvědčen Říha.