Chrudim: Uzavírka kvůli MTB Maratonu

V sobotu 26. července 2008 se v Chrudimi uskuteční 12. ročník cyklistických závodů MTB Maraton Rubena Manitou Železné hory, jeden z největších „bike maratonů“ pořádaných v České republice. V důsledku toho bude v centru města v době konání této sportovní akce platit úplná uzavírka pro veškerou dopravu. Úplná uzavírka se týká Školního, Žižkova a Resselova náměstí, ulic Široké, Novoměstské a Širokých schodů.

Úplná uzavírka je povolena

  • na Školním náměstí v úseku od Tyršova náměstí po Resselovo náměstí
  • na Resselově náměstí v rozsahu průjezdního úseku
  • na Žižkově náměstí v rozsahu pěší zóny a schodů do Novoměstské ulice
  • v Široké ulici v úseku od křižovatky s MK v Lázeňské ulici po Resselovo náměstí
  • v Novoměstské ulici v úseku od křižovatky u Václava po křižovatku u restaurace Na Růžku
  • v ulici Široké schody v celé délce

Termín uzavírky: dne 26. 7. 2008 v době od 6.00 do 10.00 hod.

Objízdná trasa pro veškerý provoz na pozemních komunikacích se nestanovuje.

Cíl závodu bude v prostoru bývalé ploché dráhy. V důsledku toho bude v této době platit zákaz zastavení v ulicích Olbrachtova a K Ploché dráze. V ulicích Jiráskově a Alešově bude platit zákaz stání.


Omezení silniční dopravy v Pardubickém kraji

1. Silnice I/36
Úplná uzavírka v Lázních Bohdanči v úseku od křižovatky se silnicí II/333 do konce zástavby (ulice Šípková) z důvodu stavby kanalizace. Objízdné
trasy pro tranzitní dopravu po silnici I/36 Lázně Bohdaneč – Živanice – křižovatka II/323, silnice II/323, křižovatka II/333 – Rohovládova Bělá, zpět
na silnici I/36 obousměrně. Pro místní dopravu a BUS po silnici I/36 Lázně Bohdaneč, silnice II/333 směr Živanice – křižovatka s ulicí Družstevní
a ulicí L. Janáčka v Lázních Bohdanči a zpět na silnici I/36 obousměrně.
Do 30. 10. 2008

2. Silnice I/35
Částečná uzavírka v Litomyšli v úseku mezi Lány a Morašicemi z důvodu stavebních prací. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.
Do 11. 8. 2008

3. Silnice I/14
Částečná uzavírka v obci Libchavy ve směru na Ústí nad Orlicí z důvodu opravy opěrné zdi. Dopravní omezení je v levém jízdním pruhu
v úseku před kostelem a školou.
Do 31. 7. 2008

4. Silnice I/43
Částečná uzavírka mezi obcemi Dětřichov a Opatovec z důvodu rozšíření a úpravy příkopů. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.
Do 20. 12. 2008

5. Silnice I/34
Částečná uzavírka v obci Krucemburk ve směru na Hlinsko z důvodu stavebních prací. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.
Do 31. 10. 2008

6. Silnice I/11
Úprava provozu na silnici v Jablonném nad Orlicí v prostoru železničního přejezdu. Důvodem je stavba elektrifikované trati Letohrad–Lichkov.
Pozor, výjezd vozidel ze stavby.
Do 30. 9. 2008

7. Silnice I/14
Částečná uzavírka v Ústí nad Orlicí v úseku křižovatky silnice I/14 a místní komunikace z důvodu rekonstrukce ulic Zahradní a Lukesova. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace.
Do 27. 7. 2008

8. Silnice I/36
Úplná uzavírka úseku Sezemice–jih a Sezemice z důvodu stavebních prací. Objízdné trasy pro místní dopravu po silnici I/36 Sezemice, II/298 Sezemice – křižovatka III/29817, III/29817 Choteč – křižovatka III/29818, Choteč – Časy, I/36 obousměrně.
Pro tranzitní dopravu po silnici I/36 Sezemice – Pardubice, II/355 (ul. Dašická) Pardubice – křižovatka II/322, II/322 Pardubice –Černá za Bory – Zminný
– Dašice – Dolní Roveň – křižovatka III/32256, III/32256 Dolní Roveň – Holice, silnice I/36 obouměrně.
Do 31.10. 2008