1. Silnice I/37

Částečná uzavírka
ve volném úseku
u elektrárny
Opatovice z důvodu
napojení areálu
prodeje plynu.
Do 30. 6. 2010

1. Silnice I/37

Částečná uzavírka
v Opatovicích nad Labem
z důvodu výstavby
rychlostní komunikace R35.
Doprava je vedena zbylou
částí komunikace.
Do 31. 12. 2008

2. Silnice I/35

Částečná uzavírka
na úrovni Holic
z důvodu stavby
obchvatu.
Maximální povolená
rychlost je snížena
na 50 km/h.
Do 20. 12. 2008

3. Silnice I/43

Částečná uzavírka
mezi obcemi
Dětřichov
a Opatovec
z důvodu
rozšíření a úpravy
příkopů a úpravy
propustků. Provoz
je veden vždy
volnou částí
komunikace.
Do 20.12. 2008

4. Silnice I/17

Úplná uzavírka mezi
obcemi Nabočany
a Hrochův Týnec
z důvodu opravy povrchu
vozovky. Objízdná trasa
pro nákladní dopravu
je vedena od okružní
křižovatky u Kauflandu
v Chrudimi po silnicích I/17
a I/37 přes Slatiňany
a po silnici II/358.
Do 14. 12. 2008