1. Silnice I/37

Částečná uzavírka
ve volném úseku
u elektrárny
Opatovice
z důvodu napojení
areálu prodeje plynu.
Do 30. 6. 2010
2. Silnice II/322
Uzavírka silnice
ve Chvaleticích,
výjezd směr
Přelouč. Od kilometru
16,5 do 17,1.
Do 30. 11. 2009
3. Silnice III/32219
Uzavírka komunikace
ve Valech v úseku
od křižovatky se silnicí I/2
po křižovatku se silnicí
III/32220 Mělice
vždy v neděli
od 5 do 13 hodin.
Do 31. 12. 2009
4. Uzavírka silnice III/3409
Svídnice na Chrudimsku.
Rekonstrukce mostu
e. č. 3409–1.
Do 30. 11. 2009
5. Silnice I/43
Omezený provoz na komunikaci v Opatově.
Do 20. 12. 2009
6. Uzavírka
Václavské a Pernštýnské
náměstí v Přelouči, čp. 169,
čp. 779.
Do 30. 11. 2009
7. Úplná uzavírka
mostu T. G. Masaryka
v Chocni.
Do 11.12. 2009
8. Silnice III/29817
Uzavírka Dolní Ředice,
mostní objekt č. 29817 – 3.
Do 12. 12. 2009
9. Uzavírka
křižovatky se silnicí II/305,
350 m, Horní Jelení
směrem
na Ostřetín.
Do 30. 11. 2009
Dopravní servis Pardubického kraje