Souběh uzavírky a transportu může ztížit život mnoha dalším řidičům, Chrudimáci ostatně mají v paměti dva týdny starou špatnou zkušenost.

Starosta hledá slova

Starostu města Petra Řezníček opět rozčílil způsob, jakým přepravce a ostatní úřady komunikovaly s městem. „Sám od sebe nám nikdo nic neřekne, po všem se musíme sami složitě pídit na základě jakýchsi předběžných informací," vadí starostovi, jenž v dalším komentáři občas jen těžce hledá spisovná slova.

Připomínky Petra Řezníčka dokládá i postřeh místostarosty Jaroslava Trávníčka, kterému prý přepravce ještě ve čtvrtek dopoledne sděloval, že náklad by měl do města zamířit v neděli. „Moje odpověď ale byla, ať to nikoho ani nenapadne. Rozkopanou křižovatkou u Kauflandu tou dobou nic neprojede," odvětil Trávníček.

Pracovníci dopravního odboru Pardubického kraje nakonec přepravci nabídli možnost dostat náklad přes „kruháč" nejpozději do sobotního poledne. „Tou dobou už sice bude křižovatka uzavřena, ale ještě půjde učinit tuto jedinou výjimku. Po poledni to již z technických důvodů nepůjde," sděluje úředník Lutobor Lipan.

Na nákup jinudy

Shrňme si tedy, jak bude o prodlouženém víkendu doprava ve městě vypadat: Křižovatka u Kauflandu se zcela uzavře v sobotu v sedm hodin ráno a průjezd bude obnoven nejpozději v pondělí ve 20 hodin. Vozidla jedoucí směrem Vysoké Mýto budou vedena po silnici I/17 (třída SNP) až na křižovatku se silnicí I/37 v Chrudimi (u Guláška).

Po silnici I/37 bude provoz veden směrem na Slatiňany až na kruhový objezd ve Slatiňanech. Z této okružní křižovatky pojedou vozidla po silnici II/358 přes Orel, Zaječice do Chrasti, kde odbočí na silnici II/355 a přes Rosice a Přestavlky se vrátí na silnici I/17 v Hrochově Týnci.

Pozor při nákupech

Změna dočasně zasáhne také motorizované zákazníky obchodního domu Kaufland. Ti se na parkoviště obchodního domu nedostanou z kruhového objezdu, ale budou moci přijet z opačné strany. Ze sousedící světelné křižovatky zabočí k Albertu, pak sjedou rovně dolů, načež se na konci vozovky stočí vpravo a podél stěny Kauflandu dojedou na parkoviště před ním. „Zákazníky jsme o změně uvědomili informační tabulí uvnitř obchodu," uvedla zástupkyně ředitele chrudimské pobočky Iveta Procházková.

Z ROZHODNUTÍ KÚ PARDUBICE

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti M-SILNICE a.s. (IČ: 421 96 868), se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, OZ STŘED se sídlem v Chrudimi, ul. Za Pivovarem 611, PSČ 537 40 Chrudim, ze dne 21.10.2013 o povolení uzavírky okružní křižovatky na silnici č. I/17, po projednání s vlastníky dotčených pozemních komunikací, s dotčenými obcemi a s provozovatelem dráhy

p o v o l u j e
podle ustanovení § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

uzavírku silnice č. I/17 v prostoru křižovatky silnic I/17 x II/340 v Chrudimi (okružní křižovatka u OD Kaufland)

za těchto podmínek:

1. Druh a místo uzavírky: ú p l n á uzavírka okružní křižovatky ulic Slovenského národního povstání (silnice I/17, silnice II/340) a místní komunikace Novoměstská, pro veškerý provoz (na všech větvích křižovatky). Uzavírka je v silničním km 33.707 silnice I/17

2. Termín uzavírky:
od 26. října 2013 (od 7.00 hod.) do 28. října 2013 (do 20.00 hodin).

3. Důvod uzavírky:
Oprava okružní křižovatky u Kauflandu.

4. Objízdná trasa :
Provoz všech silničních vozidel (mimo vozidel pravidelné autobusové dopravy) bude veden po městském komunikačním okruhu Chrudim (MKO) s tím, že vozidla jedoucí směrem Vysoké Mýto budou vedena po silnici I/17 (třída SNP) až na křižovatku se silnicí I/37 v Chrudimi (u Guláška). Po silnici I/37 bude provoz veden směrem na Slatiňany až na kruhový objezd ve Slatiňanech. Z této okružní křižovatky pojedou vozidla po silnici II/358 přes obec Orel, Zaječice do Chrasti, kde odbočí na silnici II/355 a přes obce Rosice a Přestavlky se vrátí na silnici I/17 v obci Hrochův Týnec.
Objízdná trasa se nařizuje jako o b o u s m ě r n á , pro veškerá silniční vozidla (mimo BUS).
Tato objízdná trasa bude značena přechodným dopravním značením.

Uzavírka u OD Kaufland

Délka objížďky je cca 18,5 km.

5. Zákazníci OD Kauflandu použijí k příjezdu na parkoviště OD místní komunikaci vedoucí od světelně řízené křižovatky k OD Albert. Stávající sjezd z OK u Kauflandu bude po dobu úplné uzavírky zaslepen.

Uzavírka u OD Kaufland

Uzavírka u OD Kaufland