„Příjmová i výdajová část se tentokrát zvyšuje o téměř dva miliony korun. Na příjmové straně se jedná výhradně o zapojování dotací,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

Největší dotací, kterou město do příjmu zapojí, je dotace ve výši jednoho milionu korun od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon pěstounské péče. Dále město zapojuje dotaci od Ministerstva financí ve výši téměř 700 tisíc korun na výdaje související s volbou prezidenta a evropskou dotaci ve výši 200 tisíc korun na projekt v Mateřské škole Svatopluka Čecha. K vnitřním přesunům mezi jednotlivými kapitolami v rámci rozpočtu dochází téměř minimálně.

Za zmínku stojí drobné přesuny v rámci rozpočtu odboru investic, kdy dochází k navýšení rozpočtu na rekonstrukci komunikace na Tylově nábřeží a přípravu projektu Terminálu veřejné dopravy v Chrudimi. Aktuální výše rozpočtu města Chrudim činí po schválení 480 289 200 korun.