Z návrhu nového rozpočtu pro období po roce 2013 vyplývá, že prostředky pro re〜giony (viz ilustrační foto Deníku) se v příštích letech krátit nebudou.

Debata o rozpočtu

"Jednání dominovala debata o návrhu rozpočtu Evropské unie pro příští období 2014 – 2020. Považuji za dobré, že na politiku soudržnosti, z které dnes naše kraje čerpají rozhodující evropské peníze, je navrženo dokonce mírné zvýšení,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje.

 „Uvidíme ale, jak se v tom projeví nově navržený fond velké infrastruktury, který by měl financovat energetickou, dopravní a informační infrastrukturu mezi členskými státy. Návrh rozpočtu bude projednáván následující rok a půl. Potom se definitivně uzavře a bude jasné, na co a za kolik bude možné po roce 2013 čerpat dotace z evropských fondů,“ informoval náš Deník Roman Línek.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje se rovněž stal jediným českým zástupcem v nově vytvořené pracovní skupině CORLEAP pro otázky takzvaného východního partnerství, tedy pro aktivní vztahy Evropské unie s východoevropskými sousedy, jako je Ukrajina, Bělorusko, Moldávie a další. „Východní partnerství má pro Českou republiku a její kraje velký význam hospodářský, bezpečností i celospolečenský,“ dodal Roman Línek.

Ten společně s dalšími představiteli českých krajů debatoval i s velvyslankyní při Evropské unii Milenou Vicenovou a prohlédl si možnosti nového umístění Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu v souvislosti s ukončením činnosti Českého domu.

Hledá se nové místo

„Reálná je varianta umístění našeho Zastoupení v Bruselu ve spolupráci s několika dalšími českými subjekty v domě, který společně pořizuje Plzeň s Plzeňským krajem v atraktivní bruselské lokalitě. Projednání podmínek a uzavření samotné nájemní smlouvy očekávám během několika následujících měsíců,“ nechal se slyšet Roman Línek. (veh, mag)