„Mám osm tisíc korun měsíčně od státu. Z této částky si platím vše potřebné. Využívám komplexní péči, která je tady velmi dobrá,“ říká Jana Vaňková, obyvatelka domu.

Příspěvek na péči většinou dostačuje na zajištění nutných služeb pro potřebného. Kritéria vzniku nároku na bydlení v domově schvaluje ve spolupráci s vedením domova rada města. Příspěvky jsou vypláceny odborem státní sociální podpory a liší se podle stupně bezmocnosti.

„V našem domově si lze zajistit všechny služby. Využívám zde možnosti stravování, nákupů, doprovodu a dohledu. Výhodou je, že náš domov má režim 24hodinové péče. Nemusím se bát krizové situace. Pomoc je v dosahu kdykoliv v roce, ve dne i v noci. Zajištění stálé dostupnosti pomoci je u nás starších velmi důležité,“ pokračuje Vaňková.

Podmínky péče o seniory a bezmocné se ve městech liší. V Chrudimi je péče nadstandardní, z části dotována městem. Tento stav je v drtivé většině ostatních měst zcela běžný. Podmínky financování se nastavují tak, aby vyhověly dané situaci v oblasti příspěvků.

O občany, kteří potřebují pomoc, se stará několikastupňový systém. Podmínky práce v terénu nejsou mnohdy jednoduché a objektivní vyhodnocení složité. Dá se však říci, že nejenom díky příspěvkům státu je o naše staré a bezmocné občany v Chrudimi velmi dobře postaráno.

(sej)