Na plácku se shromáždilo asi třicet draků. Zajímavé je, že žádný z nich nebyl vytvořen vlastnoručně, jak kdysi bývalo zvykem. Možná proto se nevyhlásila soutěž o nejhezčí dílko. Vládlo bezvětří, ale přesto se některým dětem podařilo draka dostat do výšky. I když se nesoutěžilo, nikdo domů neodešel s prázdnou. Od učitelek každý účastník Drakyády dostal něco sladkého na zub.