Opeřenci se dostali do stanice v zimním období z různých důvodů, někteří se zlomeninou křídla, která si vyžádala odborný lékařský zákrok, další utrpěli lehčí zranění při střetu s dopravními prostředky či při nárazu do jiné překážky. Jiní se v zařízení ocitli kvůli vyhladovění.

„V letošním roce musím velmi poděkovat Skupině ČEZ a Nadaci ČEZ za podporu jedinečného repatriačního projektu Návrat orla skalního do České republiky. Naše záchranná stanice se stále zvětšuje, snažíme se přilákat malé i větší návštěvníky. Pro děti a studenty pořádáme ekologické přednášky a několikadenní programy. Jsme jedna ze tří největších záchranných stanic v Čechách, počet vyléčených zvířat stále stoupá, ale s tím rostou i náklady na provoz, jsme proto vděčni za vámi poskytnutou finanční pomoc," říká s úsměvem záchranář a jednatel Josef Cach.

„Ročně se u nás léčí a rehabilituje kolem osmi stovek zvířat, zejména dravců a sov, veverek, ježků a dalších. Zvířata, která se po svém zranění nemohou vrátit zpět do volné přírody, máme v expozici v části, která je přístupná veřejnosti a je využívána pro ekologickou výchovu dětí a mládeže. Záchranná stanice volně žijících živočichů Pasíčka je zařízením neziskové organizace a její existence záleží hlavně na sponzorech" upřesňuje Josef Cach.

Zraněná zvířata dopravujeme speciálními výjezdovými vozidly. Ta jsou vybavena zařízením potřebným pro poskytnutí prvotní péče a pro jednoduchý odchyt živočichů. Pro náročnější zásahy vyžadující k odchytu či přepravě speciální techniku slouží zásahové vozidlo, které je plně vybaveno. Vozidlo disponuje vystřelovací, vrhací, přehrazovací sítí, narkotizační puškou, řadou dalších odchytových pomůcek, teleskopickým žebříkem, slaňovacím vybavením, příslušenstvím k motorovému člunu, klecemi, přepravkami a další výbavou.

Vlastní areál Záchranné stanice volně žijících živočichů Pasíčka je ve spolupráci Pardubického kraje a řadou dalších sponzorů a subjektů budován poblíž obce Bor u Skutče.

Pracovníkům záchranné stanice se povedlo vybudovat zázemí pro zraněná zvířata a prostory pro život jedinců, kteří zůstávají trvale handicapovaní.

Skupina ČEZ podporuje Záchrannou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka již několik let. Za prostředky od Nadace byl rozšířen celý areál Stanice na Pasíčkách a z grantu Zelené energie ve výši 1 milion korun pořízen speciální automobil na svoz zraněných zvířat.