Až do 21. srpna bude uzavřena křižovatka „Na Dukle“, kde se kříží Palackého třída s ulicemi Havlíčkova a Škroupova.
V tomto termínu bude uzavřená i sousední křižovatka Palackého třídy s Fibichovou ulicí.

Jak uvádějí pracovníci města, do 7. srpna – po dobu konání Salvátorské pouti – zůstane zachována možnost z Palackého třídy zahnout do Fibichovy ulice a odtud se dostat i do ulice Husovy. Počínaje 8. srpnem se pak tato křižovatka uzavře definitivně.

ZMĚNY I V OKOLÍ

Nemožnost projet dvěma křižovatkami ovlivní provoz na přilehlých komunikacích.
Ulice Dr. Václava Peška a část ulice Víta Nejedlého se stane obousměrná. Tudy povede objížďka pro linkové i městské autobusy.

Zároveň v obou těchto ulicích je zakázané parkování. Motoristé mohou své vozy odstavit v části slepého úseku Palackého třídy – před křižovatkou se Škroupovou ulicí.

PARKOVÁNÍ NA STAVBĚ

„Upozorňujeme však řidiče, kteří se rozhodnou využít této náhradní parkovací plochy k zaparkování svých vozidel, že tento úsek komunikace podléhá režimu stavby (na protější straně komunikace bude probíhat rekonstrukce vodovodu) a je tedy třeba přizpůsobit jízdu aktuálnímu stavu komunikace, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat případné pokyny pracovníků stavby. V případě nekázně řidičů bude náhradní parkovací plocha bez náhrady zrušena,“ uvádějí pracovníci městského úřadu.

Provoz ve Fibichově bude obousměrný, a to vždy pouze v tom úseku komunikace, který bude v danou dobu zneprůjezdněn uzavírkou křižovatky Palackého třídy a Fibichovy ulice.

Příjezd na parkoviště před budovou České spořitelny bude i nadále umožněn pouze přes stávající vjezd ke staré poliklinice k Palackého třídě. Nadále zůstává otevřený výjezd z Husovy ulice na Masarykovo náměstí.

PŘESUNUTÉ ZASTÁVKY

Jelikož autobusy budou jezdit ulicemi Dr. Peška a Víta Nejedlého, autobusová zastávka Chrudim Obce Ležáků“ se přesunula od parkoviště u Penny Marketu před křižovatku ulice Obce Ležáků a Dr. Peška, a to ve směru od okružní křižovatky „U Guláška“.

Po dobu rekonstrukce kanalizace nebudou obsluhovány autobusové zastávky: Chrudim Borzna, Chrudim Podhůra a Chrudim Kalábrie a zastávka MHD Chrudim Škroupova.
Foto: archiv MěÚ Chrudim