"Na našem území se opět začaly objevovat subjekty, které nabízí zpracování žádostí o dotaci v rámci NZÚ Light. Tyto subjekty nemají oprávnění vydávat odborné posudky a závěrečné zprávy, které jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci. V některých případech se dokonce snaží od žadatelů získat administrativní poplatek za vyřízení žádosti a doporučují konkrétní firmy, které by následnou realizaci provedly," řekla předsedkyně MAS Chrudimsko Šárka Trunečková.

Maminky dostávají make-up a foto zdarma.
Krásná i po porodu. V chrudimské porodnici vizážistky zdarma pomáhají maminkám

Aby senioři a rodiny s nízkými příjmy důvěřivě nenaletěli, je nejlepší se obrátit na terénního pracovníka, který po sjednání schůzky přijede do místa bydliště a pomůže s administrací žádosti o dotaci. Poskytujeme zdarma poradenství, zpracování odborných posudků, závěrečné zprávy, zřízení identity občana a podobně," dodala Trunečková.

Příjemci dotace Nová zelená úsporám Light mohou peníze využít především k zateplení svých domů a ušetřit tak na nákladech kolem třiceti procent. Dotace se týká případného zateplení rodinného nebo rekreačního domu. "Najděte místa, kudy teplo z vašeho domu nejvíce uniká. Často to bývají nekvalitní stará okna a vchodové dveře. Teplo uniká i přes nedostatečně zateplenou fasádu, střechu, stropy a podlahy. Začněte od míst, kudy do domu nejvíce táhne," radí vyhlašovatel státního příspěvku na webových stránkách.

Zateplení domu, izolace.Zateplení domu, izolace.Zdroj: Shutterstock

Lze vyměnit třeba jen některá okna, nebo si vybrat více různých opatření. Nově je možné nainstalovat i solární termický, nebo fotovoltaický systém na ohřev vody a ještě více ušetřit na výdajích za bydlení.

"Jsme s mužem v důchodu a už jsme ani neplánovali na domě něco vylepšovat. Ale když vidíme vzrůstající ceny dřeva, mohli bychom alespoň vyměnit okna," míní pětašedesátiletá Jana, která žije s manželem v malém domku u Heřmanova Městce.

Každý zájemce o dotaci by se ale měl nejprve přesvědčit, že je Nová zelená úsporám Light určena právě pro něj. Na státní příspěvek mají nárok vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby, bytu nebo podílu v bytovém družstvu. Trvalý pobyt musí být nahlášen déle, než 12. září 2022. Pokud jsou všichni členové domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo žadatel pobíral v období od 12. září 2022 příspěvek na bydlení či přídavky na děti aspoň jeden měsíc, splňují předpoklady dotaci získat.

Kontakt na terénního pracovníka: Roman Jeníček, tel. 604 199 180,

e-mail: roman.jenicek@maschrudimsko.cz