Jednalo se o zaměstnance oddělení pro vnitřní a vnější vztahy a právní služby. Polovinu tvořili lidé, kteří mají na starosti PR, interní komunikaci, vztahy se státem a místními samosprávami a Nadační fond Tesco. Druhá půlka jsou právníci a všichni sídlí v centrální kanceláři v Praze.

Celý den se skládal z vylepšování Domu na půli cesty v Hrochově Týnci a Krizového centra v Chrudimi. Den byl završen táborákem a opékáním buřtů. „My jsme nadšení, děkujeme! Pořád to dnes máme jako téma dne,“ řekla Ivana Dubnová, šéfka Nadačního fondu Tesco.

(red)