Ani tato suma však nebude ke zdárnému dokončení stavby stačit. Fotbalový klub proto vypsal veřejnou sbírku, do níž může přispět úplně každý.

Jak vysvětlil předseda FC Nasavrky Tomáš Michek, plánovaný rozpočet stavby byl překročen kvůli pracím, které byly nakonec provedeny nad rámec původního projektu. Šlo například o rozšíření dříve plánované dílčí drenáže pod celou plochu hřiště nebo o osazení programovatelného automatického závlahového zařízení, které dodá trávníku vláhu ve vhodnějších nočních časech a tedy s vyšší účinností.

Sbírka poběží do konce února. Kromě hotovosti je možné do ní přispět poukázáním libovolné částky na bankovní účet číslo 286848516 / 0300 vedený u Poštovní spořitelny.

„Samotnou stavbu máme dofinancovanou, ale teď potřebujeme ještě nějaké peníze na střídačky, na dovybavení vnitřku kabin a tak podobně. Řekněme, že 300 tisíc korun by nám výrazně pomohlo,“ říká Tomáš Michek.

Zdárné dokončení rekonstrukce by přivítal i starosta města Milan Chvojka. „Jde sice o projekt fotbalového klubu, ale například hřiště je v majetku města a fotbalisté ho mají v dlouhodobém pronájmu. Stadion je vůbec značně provázaný s životem ve městě. Například sem chodí sportovat žáci místní školy, pořádají se tu hasičské soutěže a podobně. Z toho logicky vyplývá i naše finanční a další podpora,“ připomněl Milan Chvojka.

Důkazem podpory města je ostatně také umístění jedné ze tří sbírkových pokladniček přímo v objektu městského úřadu. Zbývající dvě najdou případní dárci v prodejně drogerie a papírnictví na náměstí a rovněž v objektu nasavrcké benzínové pumpy. „Kolik je v kasičkách peněz, to se dozvíme až po jejich rozpečetění po ukončení sbírky. Na bankovním sbírkovém účtu ale máme v tuto chvíli něco přes 40 tisíc korun,“ doplnil ještě předseda FC Nasavrky Tomáš Michek.

Seznam jmen dárců bude umístěn na webových stránkách klubu a na pamětní desce na čestném místě v areálu hřiště. Souhlas ke zveřejnění jména je možné udělit uvedením jména dárce do zprávy pro příjemce u zasílané platby. Případně lze tento souhlas udělit posláním údajů o provedené platbě společně se jménem dárce na email: fcnasavrky@gmail.com.

Koryto náhonu před revitalizací. Ilustrační foto
Nejvyšší částka půjde na revitalizaci náhonu