Jde o neinvestiční dotaci, ze které nesmí z ní být pořizován ani zhodnocován dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc korun a nesmí z ní být hrazeny opravy. Největší díl ve výši 400 tisíc Kč tak připadne na pořízení drobného dlouhodobého majetku. Tato suma bude směřovat do oblasti péče o vzhled města a nakoupené věci budou sloužit na sportovišti, na dětských hřištích, v zámecké zahradě, v prostorách zámku a podobně.

Dalších šedesát pět tisíc korun bude vynaloženo na příspěvky neziskovým organizacím ve městě na práci s dětmi a mládeží. Částka ve stejné výši připadne i na propagační materiál pro informační centrum a na pořízení desítek drobných položek podporujících prezentaci města Chrast navenek.

Jiných 55 tisíc korun připadne na položky ostatních služeb. Tyto peníze pomohou financovat například poštovné nebo zpracování Chrasteckých ohlasů a podobně.

Zbývajících 15 tisíc se rozdělí na osobní náklady při svatebních obřadech a při vítáních občánků.