Občané by měli omezit osobní návštěvy pouze k vyřízení naprosto nezbytných záležitostí.

Dveře do budov úřadu zůstanou pro veřejnost uzavřené i v úředních hodinách. Před návštěvou úřadu by měl každý své záležitosti zkonzultovat s jednotlivými odbory. Pouze pokud budou posouzeny jako neodkladné, klient může na úřad přijít, ale u vchodu se musí nahlásit. Příslušný pracovník úřadu dojde pro klienta do přízemí, odvede ho na pracoviště odboru, vyřídí s ním jeho záležitost a vyvede ho z budovy. 

Ilustrační foto.
Z amplionů zní poděkování do první linie