Po Chrudimi, Hlinsku a Skutči vznikne na Chrudimsku od příštího roku jednotka městské policie také v Proseči. Tedy spíše „minijednotka” neboť do ulic budou vysíláni jenom dva strážníci.

Zhruba dvoutisícová Proseč se tak přesto stane nejmenším městem okresu s vlastní městskou policií. Dosud jím byla nedaleká pětitisícová Skuteč. Ke zřízení městské policie přistoupili prosečští zastupitelé hlavně s ohledem na vzrůstající vandalismus.

S nasazením strážníků do terénu počítá prosečská radnice od druhého čtvrtletí, neboť adepti na tuto funkci musejí být nejprve vybráni a musejí projít i předepsaným školením a výcvikem.

Podle prosečského starosty Jana Macháčka město v minulosti zvažovalo i možné využití služeb skutečské policie, nakonec se ale rozhodlo pro její samostatnou existenci.

„Finančně by pro nás nebyla spolupráce se Skutčí o nic výhodnější, neboť my bychom se v takovém případě museli podílet na nákladech, aniž by k nám šel jakýkoliv výtěžek z případných pokut,” uvedl starosta Macháček.

Provoz městské policie vyjde Prosečské zhruba na 750 tisíc korun ročně. Tolik se na pokutách nevybere. Podle starosty je to ale stejné jako s hasiči. Ti také stojí peníze, ale o jejich potřebnosti přesto nikdo nepochybuje.

„Strážníci nebudou ve službě celých 24 hodin denně a nemohou tedy plně nahradit činnost republikové policie. Mnohdy ale budou moci zasahovat společně. Jinak počítáme s tím, že budou průběžně držet službu na telefonu,” doplňuje starosta.