„Čerpadla a kolony jsou v provozu, špinavá voda se filtruje a prochází kalovými jímkami, aby odcházela čistá. Samozřejmě jsme moc rádi, že na Hodonín přišla řada, skládka byla pro naše občany velkým strašákem,“ říká starosta Miroslav Blažek. Sanace bude dokončena v květnu 2008, náklady dosahují 65 milionů korun a z větší části jsou hrazeny z evropské dotace.

Skládka byla založena před čtyřiceti lety. Zemědělská družstva sem vyhazovala chemikálie, obaly od pesticidů a další nebezpečné odpady. V roce 1981 hygienici provoz skládky zrušili. Obec a posléze i okresní a krajský úřad usilovaly o zahájení likvidace od roku 1989. Teprve loni sanace odstartovala.

Více na straně 1 v Chrudimském deníku ve středu 16. května.