Pokračování ze čtvrtka - 1. část najdete ZDE!

„Kromě ubytovacích kajut, restaurace, bufetu, sportovišť atd. se na plošině nacházejí i další zařízení. Sem patří třeba údržbářské a elektrikářské dílny nebo zařízení na částečné zpracování ropy a plynu. Včetně čerpacích stanic nebo generátorových stanic, vyrábějících elektřinu za využití části vytěženého plynu. Chybět tu nesmí ani zařízení na odsolování mořské vody a na její úpravu ve vodu pitnou," říká Jaroslav Kutílek.

V dalším zařízení se ještě na plošině odstraňují ze surové ropy nečistoty. Ropa včetně plynu je pak čerpána potrubím o průměru 70 až 100 cm do rafinerií na pevninu. „Potrubí je dlouhé 150 až 200 kilometrů a v prostoru nad ním je zakázáno plout zaoceánským i jiným lodím," vysvětluje technik.

Vláda čidel a ventilů

Na norských ropných plošinách je kladem velký důraz na řídící systém a na bezpečnost všech procesů. Veškeré zařízení pro čerpání ropy a plynu i pro samotný chod plošiny je plně pod kontrolou vedoucího velínu a vše je zároveň automatizováno. Na plošinách tak může pracovat třeba jen 100 až 150 zaměstnanců.

Velký důraz je kladen hlavně na bezpečnost pracovníků. Všude jsou například po pěti metrech rozmístěna signalizační a zabezpečovací čidla. Kontroluje se třeba výskyt plynu, kouře a tepla, hlídá se i čistota vody nebo únik nebezpečných látek. Vše je propojeno na velín a v případě nehody nebo nebezpečí se uzavírají všechna šoupata a uzávěry. Tím se brání například nebezpečí požáru.

„Při vyhlášení poplachu musí pracovníci ihned opustit pracoviště, svléknout pracovní oděvy a převléknout se do neoprenů, které je chrání před zimou a vodou. A připravit se k člunům, které by je měly odvézt do bezpečí. Každý musí vědět, kde se evakuační čluny nacházejí a kde je jeho místo ve člunu. Bezpečnost je na prvním místě. A tak není například ani možné, aby během třítýdenní pracovní doby plošinu na člunu kdokoliv opustil a pak se vrátil," pokračuje technik.

Bez papírů 'ani ťuk'

Veškeré opravy na plošině jsou poměrně byrokratickou záležitostí. „Před opravou je zapotřebí mnoha potvrzení a po opravě jsou nutná další potvrzení, že vše je tak, jak má být. Vlastní práce pak může trvat pouze hodinu," pokračuje Jaroslav Kutílek. Nutná je podle jeho slov i důkladná znalost bezpečnostních a požárních předpisů. A trénují se i mnohé další věci, například vyproštění osob z potápějícího se vrtulníku.

Jak vyprávění Jaroslava Kutílka napovídá, ropné plošiny na hladině moří a oceánů tedy představují malý svět sám pro sebe.

Pavel Kalina